Altair HyperMesh – preprocessor

Altair HyperMesh je vodeći softver za diskretizaciju CAD modela na tržištu – multidisciplinarni pretprocesor konačnih elemenata visokih performansi koji pruža interaktivno okruženje sa izuzetnim brojem interfejsa za komercijalne CAD i CAE sisteme, kao i bogat paket alata, lakih za korišćenje za generisanje i uređivanje CAE modela.

Ciljevi obuke:

Ovaj tečaj je dizajniran da pomogne polaznicima da koriste Hipermesh za efikasno upravljanje i generisanje visokokvalitetnih ’mreža’ konačnih elemenata. Štaviše, ovaj kurs će vam pomoći da naučite da koristite alate za uređivanje geometrije za pripremu CAD i CAE. Potrebno je prethodno osnovno predznanje o konačnim elementima.

Poglavlja koja se obrađuju u okviru kursa:
1. Basic
2. Geometry
3. 2D Meshing
4. Solids and 3D Meshing
5. 1D Meshing & Connectors
6. Morphing
7. Analysis Setup
8. Model Build and Assembly
9. Capstone Project
10. HMD Custom

Vrijeme trajanja kursa:
32 h

HyperMesh_preprocessor tečaj

Kontaktirajte nas za ponudu i termin

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.