Altair INSPIRE FOR POLYMER EXTRUSION

Dizajn za efikasno istiskivanje (ekstruziju) polimera.

Svaka kompanija želi da eliminiše skupe prototipove i smanji cikluse redizajniranja. Altair Inspire Extrude Polymer je alatka koja se lako nauči i koja omogućava da svaki inženjer ili dizajner koristi simulaciju kako bi dao sliku o tome kako karakteristike profila i procesne promenljive utiču na bilo koji odabrani polimer. Vaš tim će povećati produktivnost smanjenjem troškova razvoja proizvoda i poboljšanjem kvaliteta istiskivanja, povećavajući dobit iz proizvodnje i zadovoljstvo kupaca. Donesite bolje odluke o dizajnu otkrivanjem potencijalnih nedostataka pre nego što se napravi matrica. Koristeći alate za kreiranje i pojednostavljenje geometrije, može te modifikovati unutrašnji deo alata, obezbeđujući da se potencijalni defekti kao što su neuravnotežen protok, kvalitet profila usled mogućeg neželjenog pregrevanja i problemi sa lošim kvalitetom površine ispravljaju u ranoj fazi razvoja.

Ciljevi obuke:

Naučite kako da koristite Altair Inspire Extrude Polymer da biste analizirali i potvrdili dizajn kalupa za ekstruziju i sam proces istiskivanja. Solver za ekstruziju omogućava proizvodnim inženjerima da analiziraju protok materijala i prenos toplote unutar kalupa tokom ekstruzije kako bi potvrdili dizajn kalupa, što zauzvrat pomaže da se smanje ili eliminišu skupa i dugotrajna ispitivanja kalupa. Predznanje nije neophodno.

Poglavlja koja se obrađuju u okviru kursa:
1. Introduction to Polymer Extrusion
2. Inspire Extrude Polymer Get Started
3. Create and Modify Geometry
4. Polymer Extrusion Analysis
5. Tool Deflection Analysis
6. Calibration Analysis

Vrijeme trajanja kursa:
6h

Tečaj Inspire for polymer extrusion

Kontaktirajte nas za ponudu i termin

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.