Altair OPTISTRUCT ZA LINEARNU ANALIZU

Nadovezujući se na više od 25 godina inovacija, Altair OptiStruct je dokazan, moderan strukturalni solver sa sveobuhvatnim, preciznim i skalabilnim rešenjima za linearne i nelinearne analize u statičkim i dinamičkim disciplinama, vibracijama, akustici, zamoru materijala, prenosu toplote i multifizičkim disciplinama. Koristi se globalno u vodećim kompanijama i prva je na tržištu simulaciona tehnologija koja neprimetno integriše optimizaciju i analizu structure.

Tokom protekle dve decenije, uz pomoć OptiStruct topološke optimizacijeje generisani su lagani i strukturno efikasni proizvodi koje vidite i koristite svaki dan. OptiStruct nudi mnoge druge metode strukturne optimizacije kao i optimizacije protoka fluida.

Ciljevi obuke:

Ovaj kurs će vam omogućiti da rešavate linearne FEA probleme koristeći Optistruct. Polaznici će naučiti osnovne korake za postavljanje FEA problema, važne aspekte koje treba uzeti u obzir pri postavljanju FEA problema kao i kako interpretirati dobijene rezultate. Preporučeno je predznanje HyperWorks-a.

Poglavlja koja se obrađuju u okviru kursa:
1. Introduction to Linear Analysis
2. Linear Static Analysis
3. Inertia Relief Analysis
4. Normal Modes Analysis
5. Linear Buckling Analysis
6. Thermal Bending Analysis of a Beam
7. Advanced Topics
8. Optimization in Linear Analysis

Vrijeme trajanja kursa:
12h

Tečaj OptiStruct za linearnu analizu

Kontaktirajte nas za ponudu i termin

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.